އދ. އަތޮޅުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ މެޗުގައި އދ. ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމާއި ދަނގެތި އަންވާރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި ވޮލީ މެޗުގައި ކުޅެން ހުއްޓާ ނިޔާވެފައި ވަނީ އެ އަތޮޅުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވޮލީ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ، ދިއްދޫ ނޫވިލާގޭ، އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ޑަކީ)، 37، އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މެޗު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މެެއަށް ތަދެއް އެރިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ ވެއްޓުމުން ދަނޑުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު  މާމިގިލި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އޭނާ ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭރުވެސް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެއްވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވެސް ވޮލީ ކުޅެފައިވާ އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ ދެ ކުދިން ތިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދީފި އެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ...

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގަސްއިދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި ގަސްއިންދުމަށް ކުރިއަށް ...

ކޮވިޑް 19 – ހުޅުދޫން އަލަށް 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުދޫން އަލަށް 3 މީހުންނާއި ދެކުޑަކުދީން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުދޫން ...