އިނގިރޭސި އެންމެ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި  ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ޗެލްސީއަކީ އެންމެފަހުގެ ރަނަރަޕް ޓީމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ސިޓީއަކީ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ލީގު ކަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގު ކަޕް ކުޅުނު ހަތް ފަހަރުގެ ތެރެއިން ފަސް ފަހަރު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސިޓީއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ލިވަޕޫލުން ލީގު ކަޕް ހޯދުމުގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީވެސް ސިޓީންނެވެ.

ލީގު ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް  – އެފްސީ އަފިރިން މެޗް ނުކުޅެ ދޫކޮށްލުމުން 3 ޕޮއިންޓް ލިބި އޭ ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ އޭޓީއަށް

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ހޯމަދުވަހުގެރޭ ފުރަތަމަ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗްގައި އޭޓީ ސްޕޯޓސްއާއި ...

ރާއްޖެ ބަލިކޮށް އިންޑިއާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލަށް އިންޑިއާ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ...

ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ...