އިނގިރޭސި އެންމެ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި  ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ޗެލްސީއަކީ އެންމެފަހުގެ ރަނަރަޕް ޓީމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ސިޓީއަކީ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ލީގު ކަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީގު ކަޕް ކުޅުނު ހަތް ފަހަރުގެ ތެރެއިން ފަސް ފަހަރު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސިޓީއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ލިވަޕޫލުން ލީގު ކަޕް ހޯދުމުގެ ކުރިން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީވެސް ސިޓީންނެވެ.

ލީގު ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސަދަން ސްޕޯޓްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ސަދަން ސްޕޯޓްސް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އެޓީމް ބަލިވެއްޖެވެ. ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ...

އިމްރާން ކުޅުން ހުއްޓާލާމެޗްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ...

މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅިފަރާތަކާ- ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މީދޫ ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު ...