ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ކަސެމީރޯ ރެއާލްގައި 9 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި ކަސެމީރޯ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުން ރެއާލް އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މިކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް 70 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އަގެއް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ކަސެމީރޯ ހާމަކުރިގޮތުގައި އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ ޔުނެއިޓެޑާއި މިގުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީމާކަމަށެވެ . އަދި ޔުނައިޓެޑާއެކު ކެރިއަރުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އިތުރު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައި އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިވަރުގެ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެންދާ ޝަރަފެއް ކަމަށާއި އަދި މިކްލަބަށް އޭނާއަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކެމެއް ކޮށްދޭނެކަމަށްވެސް ކަސެމީރޯ ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރެއާލްއާއެކު 222 މެޗު ކުޅެފައިވާ ކަސެމީރޯ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު ތިން ފަހަރަށް ލަލީގާ ކާމިޔާބުކޮށް، ފަސް ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި ނަގައިފައެވެ. 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބްރެޒިލްއާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ...

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...

ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅިބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރެއް

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ  ” ...