އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑިއާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑިއާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ‏އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާއި މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މީގެއިތުރުން، އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދާއިރާ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން މާލެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 23 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 23 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ ...

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާާޓު ނެރުނު ގަޑި

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާއިރާއިން ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. ...

ލޭބަރ ޕާޓީ އުވާލައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހިމެނެންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަމަށްވާ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ، މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ...