ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަބްރޫކްގެ އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ފޮނުއްވައިފައެވެ.

މަބްރޫކް އިސްތިޢުފާދެއްވި ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މަބްރޫކުގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑައިރެކްޓާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު މިއުވާން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އެ މަޤާމަށް ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު އައްޔަންކުރައްވައިފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަބްރޫކް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން މިއުވާން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެ މަޤާމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިތުރު 2838 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 2838 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން އެންމެފަހުން ޢާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : “ފެހިމީދޫ ” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގަސްއިދުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައި ވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ” ފެހި މީދޫ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން މީދޫ ނަލަފެހި ...

އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެން- ފައިޒް

އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން  އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް ...