ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަބްރޫކްގެ އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ފޮނުއްވައިފައެވެ.

މަބްރޫކް އިސްތިޢުފާދެއްވި ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މަބްރޫކުގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑައިރެކްޓާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު މިއުވާން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އެ މަޤާމަށް ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު އައްޔަންކުރައްވައިފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަބްރޫކް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން މިއުވާން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެ މަޤާމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފިނޭންސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް މުޖުތަބާ ނިޔާވެއްޖެ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު މުޖުތަބާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާއެކު ...

މީދޫ – މަރަދޫފޭދޫ – އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމަކާއި، މީދޫ ޒުވާނުންގެ ވޮލީޓީމަކާއި، ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ...

ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް ދަތުރުކުރި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ތިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 9 ...