ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3  ދަރިވޭމްޕް – ފަހުހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުން ވެޓްރަންސް ބަލިކޮށް ޒެފިޔާ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  މިރޭ  ކުޅެވުނު ދެވަނަ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުން މިމުބާރާތުގައި ޒެފިޔާ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި  ކުޅެވުނު މިމެޗް ޒެފިޔާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މީދޫ ވެޓްރަންސް ބަލިކޮށްފައެވެ.

  އަބްދުﷲ ސައީދު  ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ  ޒެފިޔާގެ މުހައްމަދު ދާނިޝްއެވެ.    

ޒެފިޔާ މިމުބާރާތުގައި  މީގެ ކުރީން ކުޅުނު ދެމެޗްވެސް ލަނޑެއް ނުޖެހި ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.     

މިމެޗުން ޒެފިޔާ މޮޅުވުމުން ގްރޫޕް ބީގައި އެޓީމް ކުޅުނު 3 މެޗުން  އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ  5 ޕޮއިންޓެވެ.  ޒެފިޔާ އަތުން ބަލިވި މީދޫ ވެޓްރަންސް ޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން ބަލިވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

އެހެންކަމުން އެޓީމް އޮތީ 5 ޓީމް ހިމެނޭ ބީ ގްރޫޕްގެ ފަސް ވަނާގައެވެ.

ގްރޫޕް ބީގެ ޓީމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތައް ބަލާއިރު ފޭދޫ ދަކްރައުސް އަށް 3 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 5 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ހިތަދޫ ޒެފިޔާއަށްވެސް 3 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 5 ޕޮއިންޓެވެ.

ހިތަދޫ ޖަންތާ ގަރާޖަށް 3 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީ މިވަގުތު ބީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ޖަންތާ ގަރާޖެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓީމް ލިޓަސް ޓީމް ގަރާޖު އަތުނެވެސް ބަލިވެއްޖެ

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ޓީމް ލިޓަސްއާއި ޓީމް ގަރާޖް ބައްދަލުކުރިމެޗުންވެސް ޓީމް ލިޓަސް ބަލިވެއްޖެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ...

މިއަދުވެސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމު ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު މެންދުރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

ބަދަހިކަޕް: ޕޮލިހާއި ޓީމްއެމްކޭ ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ   އެންމެ އަގުބޮޑު ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ” ބަދަހިކަޕް ” ގެ  ފައިނަލް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ...