ފުލުހުން ދުއްވި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ބްރިޖް ހައިވޭ މަތީގައި ފުލުހުން ދުއްވި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޝޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ބްރިޖް ހައިވޭ މަތީގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލާފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ރޭ 03:15 އެހާކަންހާއިރު ހިނގައިދިޔަ މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް ޖެހިގެން 20 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވީ ނ. ކުޑަފަރީ ޢަނާން ބިން އަބޫބަކުރެވެ. ...

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރަށްވަން ނިންމަވައިފައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ...

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ...