ނަޝީދު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ހަތަރުވަނަ ކޮންގްރެސްއަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވުމަކީ އެމަނިކުފާނު ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުނު ކޮންގްރެސްގެ އެންމެ ފަހު އައިޓަމަކަށް އޮތީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ފުރޮޅައިލުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރަށް ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ވަނީ ޤަރާރު ހުށަހަޅަން ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދެއްވައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިޙާއެކުގައި ސްޓޭޖަށް ވަޑައިގެން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޤަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ ނިޒާމީ މަޝްވަރާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކަމަށާއި، މި ވަގުތަށް ޤަރާރު ބާއްވާފައި ކޮންގްރެސްގައި މަޝްވަރާ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޓެންޝަން ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ކޮންގްރެސް ނިމިގެން މިދަނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ މެޗުއަރ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގަ

ރައީސް ސޯލިހުވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ތަފާތު ވިސްނުންތަކާއި ތަފާތު ފިކުރެއް ހުންނާނެ މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭއިރު އަމިއްލައަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހާމަވީ އެންމެން އެކުގައި ކުރިއަށްދާން ތިބިކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައިފި

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް ...

ބަދަހިކަޕް : ޕޮލިސްޓީމު ކުޅުނދެވަނަމެޗްވެސް ތަފާތު ބޮޑު ނަޖީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

” ބަދަހިކަޕް ”  ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސްޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަމެމެޗްވެސް  ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ...

މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފަށަނީ

މީދޫ ގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މީދޫ ޔޫތްޗެލެންޖް 2020  ގެ  ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މާދަމާ ( ...