ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕެއްގައި ހުރި ބޭރު ފަޅުވެރިއެއްގެ ސިއްހީ ހާލު ދެރަވުމުން ސިފައިން އެހީތެރިވެއްޖެ

ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕެއްގައި ހުރި ބޭރު ފަޅުވެރިއެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލު ދެރަވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އައްޑޫ އަތޮޅާ 436 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “އެމްއެސްސީ ރަވެނާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕެއްގައި ހުރި އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ފިލިޕީންސް ފަޅުވެރިއެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލުދެރަވެގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބުނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:13 ހާއިރު އެވެ.

އަދި މި ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕު އައްޑޫ އަތޮޅާ 4 ނޯޓިކަލް މޭލު ކައިރިއަށް ދަތުރުކުރުމުން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސީ އެމްބިއުލާންސް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕު އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ފޯތު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބަލި މީހާ ކޮންޓެއިނަރު ޝިޕުން ބާލައި، އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އިއްޔެ ( 20/8/2022 ގެ ) 17:05 ހާއިރު ވަނީ ގެންގޮސްދީފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ 68 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމައިފި

ސ.ހުޅުދޫގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރާ ބަނދަރުގެ 68 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ސ. ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ...

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޝައިހް މުޙައްމަދު ދީދީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ...

މަސް ދޯންޏަކުން ޑައިވިންއަށް ފޭބި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ.ގައްދޫގައި މަހަށްދިޔަ ދޯންޏަކުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ގދ.ގައްދޫ “ރޯޅި” ދޯނީގައި މަހަށްދިޔަ މި ...