ލިވާތުކުރުމަކީ އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކަލެއް ނޫންނަމަ، ސަދޫމް އެފުށް މިފުށަށް ނުޖެއްސެވީސް: ޑރ.މޫސާ އަންވަރު

ލިވާތު ކުރުމަކީ އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް ނޫންނަމަ، ސަދޫމްގެ މައްޗަށް އޮތް ފުށް، ވަތަށް އޮތް ފުށްކަމުގައި ލައްވައި އެއުރެން ހަލާކު ނުކުރެއްވީސްކަމަށް އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ.މޫސާ އަންވަރު ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.މޫސާ އަންވަރު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލިވާތު ކުރުމަކީ އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް ނޫންނަމަ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުން އެކަން ކުރާ ދެ މީހުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޒާބު ހުރިކަން ބަޔާން ނުކުރެއްވީސް ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އެކަން ކުރަމުން ދިޔަ ޤައުމު (ސަދޫމް) ގެ މައްޗަށް ހަތް ރެޔާއި، އަށްދުވާ ވަންދެން ވިދިވިދިގެން ގަދަފަދަ ފިނިވައެއް އެއް ފޮނުއްވައި، އެއުރެން ހަލާކު ވެސް ނުކުރެއްވީސް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށުގެ، މައްޗަށް އޮތް ފުށް،ވަތަށް އޮތް ފުށްކަމުގައި ލައްވައި، އަލިފާނުން ދޮންކުރައްވާފައިވާ މަށީގެ ހިލައިގެ ވާރޭ ވެސް އެއުރެންގެ މައްޗަށް ނުވެއްސެވީސްކަމަށް ވެސް ޑރ.މޫސާ އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިހު ޑރ. ޢިޔާޟް މިހެން ވިދާޅުވީއިރު، އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް (އިބްރާ) ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ޒިނޭއާއި ލިވާތުކުރުމަކީ ކުށެއް ނަމަވެސް، އެ ކުށަކީ ދެ މީހަކު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރުހުމުގައި އެކަހެރިވެގެން ތިބެ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކުން އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމުން އެހެން މީހެއްގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭ ކަމަށް ވެސް އިބްރާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ...

އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!

ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުހުރި މީހަކު އުސޫލާއި ހިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެފައިވަނިކޮށް އެމީހާ  ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ...

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ނަގަން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން – ރައީސް

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ނަގަން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...