އެެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ އެހެން މީހެއްގެ ނަފްސާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ޒާތުގެ ކުށެއް ނޫން ކަމަށާއި ޔޯގާ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ އެހެން މީހުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބުރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބުރާ ކުރެއްވި ޓުވީޓުތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ ޒިނޭކުރުމާއި ލިވާތުކުރުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ކުށަކީ ބަޔަކު އެކަހެރިވެ ތިބެގެން ކުރާ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި، އެކަމުން އެހެން މީހެއްގެ ނަފްސާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހެއްގެ މިނިވަންކަމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރަސް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

”ލިވާތު ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން، ތަހުގީގު ނިމުނީމަ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމެއް ނެތްހާ ހިނދަކު ބަންދުކޮށްފައި ނުބޭތިއްބޭނެ“

އިބުރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަކު، އެއާ ހިލާފަށް ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމަކީ އެހެން ބައެއްގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ، ޖިސްމާއި ފުރާނައަށް ހަމަލާދިނުމުގެ އަމަލުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އާންމުތަނެއްގައި ހިންގި ނިރުބަވެރިކަމުގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ބަޔަކު ދޫވެފައި ތިބުމަކީ މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

”ޔޯގާ މައްސަލައަކީ އެހެން ބައެއްގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާ، ޖިސްމަށް އަނިޔާ ދެވޭނެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އާންމު ތަނެއްގައި ހިންގި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް. ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން އެބަތިބި. އެހެން ކަމަށްވާ ނަމަ އެމީހުން ދޫކޮށްފައިތިބުމަކީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް“

އިބުރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ޕެޓްރިކް ޝިކްގެ ދެ ލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ...

ކަރަންޓީން ނުވެ މިހާރު ރާއްޖެއިން ޔޫކޭ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

ކޯވިޑާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެވުން މަނާ ޤައުމުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަތް ލިސްޓުން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ޤައުމުތަކުގެ ...

49 އަހަރުގެ ރެކޯޑް ލެވަންޑޯސްކީ މުގުރާލައިފި

1972 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސް ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ޖަރުމަނު ...