އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އާ ލޯގޯ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދު ހަސަން އަލް ހަމާދީއެވެ.

މި ލޯގޯ އުރީދޫއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާލާފައިވަނީ ކަނޑު އަޑިންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ލޯގޯ ދައްކާލަން އެއަށްވުރެ ރީތި ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫއިން އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޚާލިދު އާއި އިތުރު ބޭފުޅަކު ފީނުމަށް ދާ މަންޒަރެވެ. އޭނާ ފީނުމަށްފަހު އުރީދޫޔެ އާ ލޯގޯ ދައްކާލައެވެ. އަދި އެ ލޯގޯ ހިފައިގެ

އުރީދޫގެ ކުރީގެ ލޯގޯގައި ފެންނަނީ ހުދު ކުލައިގެ އަކުރުތަކުގައި ރަތް ކުލަ ވަށައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އާ ލޯގޯގައި ނަން ލިޔެފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ސަހާފްއަށް ފުލް ސްކޮލަޝިޕެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ޒުވާނުން ސްޕޮންސާކޮށް އެމީހުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން މީދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ...

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިބިގަތުމުގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުން -ރައީސް ސޯލިހު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިބިގަތުމުގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދައިދިނުންކަމުގައި ...

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މަތީގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ...