ހައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޤާނޫނުތައް ރަނގަޅަށް ހިންގުންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް (އިބްރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮޑެތި ކުށްތައް އާންމުވަނީ ޤާނޫނު ނެތިގެން ޤާނޫނު ހަރުކަށި ނުވެގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި, ވެރިންގެ އިޚުލާސްތެރިކަން ނެތުމުންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް އިއްޔެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

”ތަޙުޤީގީ އިދާރާތަކުން ފެށިގެން މުޅި ނިޒާމު ވަނީ ކޮރަޕްޓުވެފައި. ހޯދާ ހެއްކާ، ހެކި ހޯދާގޮތާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ދުވަހަކު ފުރިހަމަނުވޭ. ހައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުން.” 

ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ގޮތުން އިބްރާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ބޭނުމެއް ނުވޭތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ހައްލަކީ އެެއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހައްލަކީ ޤާނޫނު ހިންގުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

”ހައްލަކީ މެންބަރުން ޓްވިޓާއިން ފައިބާ, މަޖިލިސް ތެރޭގައި ނުުކުމެ ތިބެގެން ޤާނޫނު ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފަ ތިބި މީހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާއި ފަނޑިޔާރުން ގެނެސް އަހާބަލަ.” 

އިބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ދެން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ސިފައިންގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ...

ޖަރުމަން، ޕޯޗުގަލް މެޗު ސްޓްރީމް ކޮށްލަން ދިރާގުގެ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ޖަރުމަން، ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ މެޗު ސްޓްރީމްކޮށްލަން ދިރާގުން މި އޮތީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފައެވެ. ޔޫރޯ2020 މެޗްތައް ...

މިއަދުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ...