މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 05 އޮގަސްޓް  2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ.

މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން

  • އިމާމު: އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޖީބު  / މަލަ، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އްބަދުލް ކަރީމް / މަސާއުލްބަރުދު، މީދޫ

#   މާމިސްކިތް ( ހުކުރު މިސްކިތް )

  • އިމާމު: އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ހާނީ /ދާރުއްސަލާމް ،މީދޫ
  • ބަދަލުގައި: އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ނަޖީބު/ އަސްރުމާގެ ،މީދޫ

#   މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާ

  • އިމާމު: ޝައްފާން ފާއިގު  / ލިވާ، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި: އައްޝެއިޚް ހަސަން ނާޖީ /ނާޖީގެ ، މީދޫ

#  މަސްޖިދުއް ޝޭޚުއަލީ

  • އިމާމު:އަލީ އަންވަރު /ޝޭޑީ ، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރީދު/ ޓިއުލިޕް ، މީދޫ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގައި އެޅި އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ...

މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 134 އަށް

މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި  ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 134 އަކަށް އަރައިފި އެވެ. މީދޫއާއި ހުޅުދުން ކޮވިޑަށް ...

އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޭޕްރިލް މަހުގެ ...