އާޒިމްގެ ރައްދު އިޔާޟަށް: ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟާއި ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާޒިމް މި ސުވާލު ކުރެއްވީ ސައިޒު އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވުމަށް އިޔާޟް ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އެ ގޮތުން އާޒިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އައްސަވައި, ތީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްތޯ އިޔާޟާ ސުވާލުު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިޔާޟް ވިދާޅުވީ ދީނާއި ސިޔާސަތަކީ ވަކި ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި, ކޮންމެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކީ ސިޔާސީ ވާހަކަވެސް ދެއްކިދާނެ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ސިޔާސީ މީހަކަށް ދީނީ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެކަމަށް އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޚާއްސަކޮށް ދަންވަރު ގަޑީގައި ކަޅުދަބަހުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ދިޔާއެއްޗެހި އުފުއްލާ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެކަމަށް ވެސް އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ވެލާނާ ...

ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރި މައްސަލަ ސީރީއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފަށައިފި

ވިލާޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު ...

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022: ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައްކަމަނާޓީމް ހޯދައިފި  

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ” ...