އާޒިމްގެ ރައްދު އިޔާޟަށް: ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟާއި ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާޒިމް މި ސުވާލު ކުރެއްވީ ސައިޒު އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވުމަށް އިޔާޟް ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އެ ގޮތުން އާޒިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ބޭނުންކުރުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އައްސަވައި, ތީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްތޯ އިޔާޟާ ސުވާލުު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިޔާޟް ވިދާޅުވީ ދީނާއި ސިޔާސަތަކީ ވަކި ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި, ކޮންމެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކީ ސިޔާސީ ވާހަކަވެސް ދެއްކިދާނެ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ސިޔާސީ މީހަކަށް ދީނީ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެކަމަށް އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޚާއްސަކޮށް ދަންވަރު ގަޑީގައި ކަޅުދަބަހުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ދިޔާއެއްޗެހި އުފުއްލާ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެކަމަށް ވެސް އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިޔާޟް، އާޒިމަށް: ސައިޒް އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާ

ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ކުލާސް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ހެޔޮނުވާނެކަމަށް މެދު ...

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވިލިއަމް  އާސެނަލަށް ...

މާފުށީ ޖަލުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނި ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް މިއަދު ގެންނަނީ

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، މާފުށީ ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ...