އިޔާޟް، ޙުސައިން ރަޝީދަށް: މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ކޮސްނުގޮވާ ހިމޭނުން ހުންނަވާ

މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ކޮސްނުގޮވާ ހިމޭނުން ހުންނެވުމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޔޯގާއަކީ ހަރާމްކަމެއްކަމަށް ބުނެ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކަރުދާހެއް ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޙުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަލަފު ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގަ އިސްލާމީ ސިއްކަ ޖަހަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސިއްކަމަނިކުފާނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ތިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއާ އިދިކޮޅަށް ސުންނަތެއް ފަރުޟަކަށް ހަދައި ކޮރޯނާ ސަފު ހެދުން ހުއްދަ ނުވާނެކަމަށް ފަތުވާދީ, ގޮތް ދޫނުކޮށް އޮތް ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

“ތިމާމެންގެ ކިބައިގައި ފިޤުހުވެރިކަން ނެތްކަން އަމިއްލައަށް އިހުސާސް ނުވުމަކީ އެންމެބޮޑު ނޭނގުން. އަދި މިއީ ވަރަށްބޮޑު ނުރައްކަލެއް.“ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ގޮތުން އިޔާޟް ވިދާޅުވީ މީސްތަކުންނަށް ހެވާއި ނުބައި ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަން ޖެހެނީ ސިއްކަމަނިކުފާނު އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮންމެ މުސްލިމް ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް ކަމަށް ވެސް އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

“މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ކޮސްނުގޮވާ ހިމޭނުން ހުންނަވާ.“ އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ...

ބެއާ ގްރިލްސްގެ ޝޯ ”އިން ޓު ދަ ވައިލްޑް“ގެ އެޕިސޯޑުތަކެއް ނަގަން އަޖޭ ރާއްޖެއަށް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ބެއާ ގްރިލްސްގެ ”އިން ...

ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަޙްޤީޤުކުރަން ކޯޓުން އަންގައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުންދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާގެ އާޠިފްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަޙްޤީޤުކުރަން އެ ޤައުމުގެ ކޯޓަކުން ...