މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ

# މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން

އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރީދު   / ޓިއުލިޕް، މީދޫ

 #   މަސްޖިދުއް ޒިކުރާ 

  • އިމާމު: އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ނަޖީބު  /އަސްރުމާގެ ،މީދޫ

#    މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާ

  • އިމާމު: އަލްގާރީ މުހައްމަދު ނައުފަލު   /ވިނަމާ- މީދޫ

  • #   މަސްޖިދުއް ޝޭޚުއަލީ
  • އިމާމު: އައްޝެއިޚް ހަސަން ނާޖީ  /ނާޖީގެ މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް / މަސާއުލް ބަރުދު-މީދޫ

މަސްދަރު: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ފޭސްބުކްޕޭޖް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ގިންތިކޮށް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ގިންތިކޮށް އެންމެ މަދުން ދެވޭ އަދަދުގެ ގޮތުގައި 3000 ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ...

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް  –  ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗްވެސް އެއްވަރު

ކްލަބް ލޮތަރިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ” ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ...

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ވަގުތު އޮންލައިނުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ކޮވިޑް-19 ...