މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ

# މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން

އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރީދު   / ޓިއުލިޕް، މީދޫ

 #   މަސްޖިދުއް ޒިކުރާ 

  • އިމާމު: އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ނަޖީބު  /އަސްރުމާގެ ،މީދޫ

#    މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާ

  • އިމާމު: އަލްގާރީ މުހައްމަދު ނައުފަލު   /ވިނަމާ- މީދޫ

  • #   މަސްޖިދުއް ޝޭޚުއަލީ
  • އިމާމު: އައްޝެއިޚް ހަސަން ނާޖީ  /ނާޖީގެ މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް / މަސާއުލް ބަރުދު-މީދޫ

މަސްދަރު: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ފޭސްބުކްޕޭޖް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފި

ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ...

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑްގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19ގެ އާވެރިއަންޓް އޮމިކްރޮން ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ...

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ޝަރަފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފިއެވެ. މި ޝަރަފު ...