އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޕީޕީައެމްގެ ނަޒީހާ މި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ޕީޕިއެމް އަށް މީގެ ކުރިން ހިތަދޫގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވީ ފާތިމަތު ނާޒީހާ އަހުމަދެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވީ އާމިނަތު ޝާހިދާ އެވެ.

ނަޒީހާއަށް ޖުމްލަ 567 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިފައިވަނީ 426 ވޯޓެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސަލަފުން މިރަމަޟާންމަހުވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައިވެސް ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ...

“މި ތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާ އެކީ” ގެ ނަމުގައި ލ.އަތޮޅުގައި ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް!

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަވެ އެ އިންތިޚާބުގެ ވާދަ ވައިގައި ހިފާފައިވާއިރު ރައީސް ...