މައިލޯސިޓީން ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ކޮޅަށް 12 ލަނޑުޖަހައިގެން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

“މިނިވަން ކަޕް ޔޫތު ޗެލެންޖް 2022”  ގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ހިތަދޫ މައިލޯ ސިޓީން މީދޫ ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ކޮޅަށް 12 ލަނޑު ޖަހައިގެން ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.   

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި  މައިލޯ ސިޓީން ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ކޮޅަށް  12 ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު އެޓީމު މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޯލް ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

 މިގޮތުން މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން  ކުޅެވުނު މެޗްގައި ހުޅުދޫ ޖިއޯވެންޓް ކޮޅަށް އެޓީމުން  11 ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު އެޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗްގައިވެސް ހުޅުދޫ ޔޫތު ކޮޅަށް ވަނީ 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުން 12 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މައިލޯ ސިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މައިލޯ ޓީމުގެ މުހައްމަދު ރަފާހު އަބްދުﷲއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފައިނަލްގައި މައިލޯސިޓީއާއި ބައްދަލުކުރާނީ ކްލަބް ލޮތާރިއެވެ.

ހުޅުދޫ އެޗްއެސްސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ   23 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޔާކަޕް 2019 : ގައުމު ޖޭއާރު 13 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ފައިނަލަށް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މީދޫ ...

އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަމެޗް މިރޭ

އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފޯރިގަދަ މެޗެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭ އިން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ...

ގަންބުރި ޗެލެންޖް 2018- ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޫބްރަދާސް

ގަންބުރި ޗެލެންޖް 2018 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފަރުހާދު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ދެ ލަނޑުން ޕޮލިސްޓީމު ބަލިކޮށް ޓޫބްރަދާސް  މިމުބާރާތުގެ ...