އެމްއެންޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަަސްރާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ތަރުޖަމާން އަސްރާ އަހުމަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

އަސްރާ ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވެން ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ކިޔެވުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އަސްރާ ދިރިއުޅުއްވާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ.

އިތުބާރު ކުރައްވާ އެފަދަ މަގާމެއް އޭނާއަށް ހަވާލުކުރެެއްވީތީ އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމްއަށް އަސްރާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަސްރާ ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީގައި ހޭދަ ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކުރެވުނީ ވަރަށް މުހިންމު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އާއްމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ނިއުޔޯކަށް

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އެމެރިކާގެ ...

ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަފަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑަބްލިއުޑީސީން ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާ ދީފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ( ޑަބްލިއުޑީސީ ...

ކޮވިޑް 19 : ނިއުލައިންގެ ކްލަސްޓާ – އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުން – ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

 އެޕްރީލް 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމީދުން ނެގުނު ސަވައިލެންސް ސާމްޕަލްތަކެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވުމާއެކު ...