ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަކީ ވަކި މެންބަރެއްގެ ސިޔާސީ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް އޮތް ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ: މުހުތާޒް

ގއ.ކޫއްޑޫ މަސްކާރުޚާނާއާއި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަކީ ވަކި މެންބަރެއްގެ ސިޔާސީ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް އޮތް ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒު މުޙުސިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

މުހުތާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

މުހުތާޒު ވިދާޅުވީ ކޫއްޑޫ މަސްކާރުޚާނާއާއި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓަކީ ވަކި މެމްބަރެއްގެ ސިޔާސީ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމުގެ ގޮތުން އެ މެންބަރަކު ބޭނުންހާ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދީ, ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތްތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މުހުތާޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ގުޅިފައި އޮތް ދެ ތަން ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ...

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ: ޝައިނީ

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ...

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 23 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 23 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ ...