ވަގަށް ޖަލަށް ވަންނަން އުޅުމުން ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް، ބައި ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ

މާފުށީ ޖަލަށް ވަގަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ޖަލަށްލައި އަދި ދެވަނަ މީހާ 53،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީ ފެހިއަލި އިސްމާއިލް ހައްމާދާއި ނ. މަނަދޫ ކެރީބިއަން އިބްރާހިމް ޖަޒްލާންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް އިއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެފްޓެމްބަރު މަހު ޖަލުގެ ފާރުމަތިން ފުއްމާލައިގެން އެތަނަށް ވަންނަން އުޅުނު މައްސަލާގަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެކަމަކު ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމުން ހައްމާދު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެނީ ހަތަރު މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ޖަޒްލާންގެ އަދަބު ޖޫރިމަނާއަކަށް ބަދަލުކުރަން އެދިފައިވާތީ ކޯޓުން ނިންމީ 53،000ރ. އިން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށެވެ. އެ ފައިސާ ހަ މަސް ތެރޭގައި ދައްކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވެ އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނޭމާއަށް ދެ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

ނޭމާގެ އިތުރުން ޕަރޭޑޭސް 2 މެޗަށް ، ކުރްޒާވާ 6 މެޗަށް ، އަމާވީ 3 މެޗަށް އަދި ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ: ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހީންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މެމްބަރުން މިގޮތައް ގޮވާލެއްވީ ޓުއަރިޒަމް ...

ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި ފީނަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރުގައި ފީނަން ގޮސް ...