ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕުތަކުގައި ދެ ރައީސުންނަށް އައުގުރާނަ ގޮވިޔަ ދީގެންނުވާނެ: ނިހާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށާއި, ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕުތަކުގައި އައުގުރާނަ ގޮވަން ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެކަމަށް އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިހާދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕުތަކުގައި ރައީސް ޞާލިޙާއި ރައީސް ނަޝީދާ ދިމާއަށް
އައުގުރާނަ ގޮވަން ފުރުސަތުދީގެން ފުރުސަތު ދީގެން ތިބުމަކީ ބައިބައިވުމަށްދެވޭ ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ދުރުވެ ތިބުމަށް ނިހާދު ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ އެހެން ނޫންނަމަ އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ރަނގަޅަށް އެއްޗެހި ގޮވަން ފެށުން މާ ސަޅިވާނެ ކަމަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަ: ލައްކަ އަހުވަދެއްކިއްޖެ- އެމީހުން ގޮވައިގެން ކޯޓަށްދާންފެނޭ- ރޮޒެއިނާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުންދާ  ފްލައިންގ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަނުންނަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ...

ކޯވިޑް-19 : “އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ”

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔީގީންކަން ...

ސިފައިންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ ފަސް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ...