މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް- ފުރަތަމަ މެޗް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކްލަބު ލޮތާރިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް ލޮތާރިން ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

” މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު   ހުޅުދޫ ޓާފް  ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗު ކްލަބް ލޮތާރިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 9 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކްލަބް ލޮތާރިޓީމްގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ސަހާފްއެވެ.  

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގައި ފެށުނު މިމުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ. ހުޅުދޫ އެޗްއެސްސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދެއަހަރުގެ މެދުކެޑުމަކަށްފަހު  މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ.

ހުޅުދޫ ޓާފް ދަނޑު- 15-07-2022-  މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް- ފޭދު ފާހި އަދި މީދޫ ލޮތާރި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން  

ހުޅުދޫ ޓާފް ދަނޑު- 15-07-2022-  މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް- ފޭދު ފާހި އަދި މީދޫ ލޮތާރި ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

ޗެލެންޖާސްއާއި ލޮތަރި އެފްސީގެ ކުރިމަތިލުމަކުން ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

މީދޫގައި  މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ”  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗްތަކުގެ ގުރުއަތުން ...

އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑަށް ...