އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 : މީދޫގައި ހަވާއެރުވުން މިރޭ ބާއްވައިފި

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން  މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި  ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރު މިރޭ 8:45 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި  އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން  މީދޫގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަވާއެރުވުމުގެ ކުޅިވަރަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި އެމްއެންޑީއެފް  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިވެންޓެކެވެ.

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022  ގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއާއި  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް  ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ އަޟްހާއީދު ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި މީދޫގައި ފާހަގަ ކުރުމުންދާއިރު އީދު ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އިވެންޓްކަމުގައިވާ މިއުޒިކް ޝޯވ މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާދަމާއަކީ ރާއްޖެއަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް ނިންމީ ...

އައުޓް ޑޯ ޖިމް ހަދާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި މީދޫވެސް ހިމެނޭ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހުމާގުޅިގެން  އެރަށްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔޫތު ...

އައްޑޫ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 211 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ...