އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022: ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.

4 ޓީމް ވާދަކުރާ މިމުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ވާދަކުރީ އަޒުމީނާގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅުނު ފައްކަމަނާ ޓީމާއި ނާކާގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅުނު ކަޑޮފިށިޓީމެވެ. މިމެޗް 2 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކަޑޮފިށި ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް 21-14 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފައްކަމާ ޓީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2 ވަނަ ސެޓް 21 -10 އަދި 3 ވަނަ ސެޓް 21 – 17 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ކަޑޮފިށި ޓީމެވެ. 

ފައްކަމަނާ ޓީމް

މިއަދު ކުޅެވުނު ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ އަލީ ނަހީފްގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅުނު ލޮޑިކެޑެޓީމާއި ޔާސީންގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅުނު ރާފަޅާ ޓީމެވެ.

މިމެޗް ދެޓެސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ލޮޑިކެޑެ ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް 21-16 އިން ހޯދީ ލޮޑިކެޑެޓީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަސެޓް 21-17 އިން ހޯދީ ރާފަޅާޓީމެވެ. 3 ވަނަ ސެޓް 21 -12 ހޯދީ ލޮޑިކެޑެޓީމެވެ.

4 ޓީމް ވާދަކުރާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެޓީމަކާ އެއްފަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެ މޮޅުވާޓީމެއް ފައިނަލަށް ހޮވޭނެއެވެ. ފައިނަލަށް ހޮވޭ ދެވަނަޓީމެއް ކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން 2 ވަނައަށް ހޮވޭޓީމާއި 3 ވަނައަށް ހޮވޭޓީމްގެ މެދުގައި އިތުރު މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހު އެމެޗުން މޮޅުވާޓީމެކެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށާ ދެވަނަޓީމް އަދި 3 ވަނަ ޓީމަށް ސިޓީ ކައުން ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިއާއި ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކު ހޮވާ އެކުޅުންތެރީންނަށްވެސް އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ، އަދި މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 4 ކުޅުންތެރީންވެސް ހޮވާ އެކުޅުންތެރީންނަށްވެސް އިނާމު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތަފާތު އޮފަރ ތަކަކާއެކު ސްޕަރ ނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫއާއި ...

އައްޑޫސިޓީ: ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުރުމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ...

އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ އައްޑޫން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އައްޑޫން ...