ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހިމެނެންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަމަށްވާ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ، މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އުވާލައިފިއެވެ.

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނީ، މެންބަރުން ހަމަ ކުރުމަށް ޕާޓީތަކަށް ދިން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު، މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވިއިރު، ލޭބާ ޕާޓީއިން އެ އަދަދު ހަމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު އެ ޕާޓީން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށާއި ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި 3،000 މެންބަރުން ހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭނީ 10،000 މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ސައުފުތާހެރި އައްޑޫސިޓީ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

Advertisement “ސައުފުތާހެރި އައްޑޫސިޓީ” ގެ ނަމުގައި ހިތަދޫ ގޮޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް  ބައިވެރިވެ ...

ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތްއިރުވެސް ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނު ނުކުރާތީ އެމްޑީޕީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ވެރިރަށް މާލޭގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނެ ނޫރު މިސްކިތުގެ ތަނބެއްގައި އިންޒާރެއް ލިޔެފައި އޮތް މައްސަލައިން ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ...