ދޮގު ހަބަރު ފެތުރިކަމަށްބުނެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ހޯދަން ސައްލެ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) އާ ގުޅޭ ދޮގު ހަބަރު ފެތުރިކަމަށް ބުނެ އެ ނޫހާއި، އެ ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަލީމް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސައްލެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ “ދިޔަރެސް” ނޫހާއި، އެ ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދުއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ވީޑިއޯތަކެއްގެ ވާހަކަ ރިޕޯޓުކުރި އިރު މެމްބަރު ސަލީމް އާ ގުޅުވައި ސާބިތުނުވާ މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާތީކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދެ ފިރިހެނަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއްގައި މޫނު ނުފެންނަ މީހާ އަކީ މެމްބަރު ސަލީމް ކަމަށް ބުނެ “ދިޔަރެސް” ނޫހުން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މެމްބަރު ސަލީމް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެގޮތަށް ހަބަރު ފެތުރީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަމުގެ ހަގީގަތް ނުބަލާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އާ ސުވާލުވެސް ނުކޮށް ގަސްދުގައި އަގު ވައްޓާލަން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ މައްސަލާގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އެ ނޫހުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އާއި އަދި އެނޫން ވެސް ތަންތަނުގައި އެއީ ހަގީގަތެއްކަން ދައްކަން ލިޔުންތަކާއި ޕޯސްޓްތައް ކުރި ވަކިވަކި މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ސަލީމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 153 މީހުން – އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހީންގެ 116 މީހުން ހިމެނޭ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 153 މީހަކު މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 148 ...

މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ، ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް: ރައީސް

މިވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ...

ދުބާއީގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭ ފުލުހުންނާއި ދުބާއީ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނީ، ދުބާއީ ...