ވެމްކޯ ބަލިކޮށް  ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީން ހޯދައިފި

ކްލަބް ވެމްކޯ ބަލިކޮށް  ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީން ހޯދައިފިއެެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި ރޭ ކުޅުނު އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ސިޓީން ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 3ސެޓް 2 ސެޓުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފުރަތަމަ ސެޓް ވެމްކޯ ކާމިޔާބު ކުރީ 25-15 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނަމަވެސް ސިޓީން ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށް އެ ޓީމުން ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ދެވަނަ ސެޓު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-19ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ތިން ވަނަ ސެޓު ވެސް 25-19 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސިޓީއިންނެވެ.

ހަތަރު ވަނަ ސެޓު ވެސްގައި ގިނަވަގުތު  ސިޓީން ލީޑުގައި އޮވެ ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ފަހަތުންއަރައި ވެމްކޯއިން އެ ސެޓު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ސެޓު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-23 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނަތީޖާނެރުމަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ ސެޓު ވެފައިވަނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ސެޓަކަށެވެ. ވަރަށް ހަމަހަމަކޮށް ދިޔަ އެ ސެޓު 17-19 އިން ގެންގޮސް ސިޓީ ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޑްރީމް ޓީމް

  • އަލީ ހުޒާމް (ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީ)
  • ހުސައިން ޔޫސުފް (ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ސިޓީ)
  • އާދަމް ނަސީމް (ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް)
  • ހުސައިން ޝާހިދު (ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބް)
  • ހަސަން ނިލާމް (ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް)
  • އާދަމް ފައިރޫޒް (ކުލަބް ވެމްކޯ)
  • މުޙައްމަދު ނައީމް (ޕޮލިސް ކުލަބް)

މުބާރާތުގެ ޑްރީމްޓީމްގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރީންނާއި އެހެނިހެން މަގާމްތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރީން

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޗެމްޕިއަން ސްޕޯސްޓްސް ކުލަބް ސިޓީގެ ކޯޗު ހުސެއިން ޝަރީފްއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ މާއިޝް އަހުމަދެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއާއަކީ ފައިނަލް މެޗުގެ ވެސް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދައިފައިވާ ސިޓީގެ ވިނިތުއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މިޖެހޭ އުނދަގުލާ، ތަކުލީފަކީ އިއްޔެ ކަންކުރިގޮތުން ވާގޮތެއް- އަލީ އާޒިމް

މިއަދު މިޖެހޭ އުނދަގުލާ، ތަކުލީފަކީ އިއްޔެ ކަންކުރިގޮތުން ވާގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ ...

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނޫންގޮތަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށުން ...

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ...