މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ގުޅިގެން މީދޫގެ މުލިމަތި ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ސަރަހައްދާއި ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަދު ހެދުނު އެސަރަހައްދުތައް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވެސް މީދޫގެ އެކިސަރަހައްދުތަކާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މީހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު

އައްޑޫސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް: އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ...

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިންއާއި ޓްރިވެންޑްރަމް ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިނުން ކޮޗިންއާއި ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދަތުރުކުރާ ޓިކެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. މާރޗް 23 އިން 30 ގެ ނިޔަލަށް ...

ވިލާ ގްރޫޕުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ މިއަހަރަށް ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީގެ 13.3 އިންސައްތަ- އާޒިމާ

ވިލާ ގްރޫޕުން މިހާތަނަށް ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު، މިއަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ %13.3 ...