ހިރިމަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

advertisement

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނައް އިއްޔެ މެންދުރު 1:30ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބެލިބެލުމުން މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 71 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ އެ މައްސަލާގައި ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެއްވެސް ޒަހަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވެސް މިކަމާބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރަށްރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޑރ. އަފްޒަލް

98 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ށ ނަރުދޫ “އަމާޒު” ބޯޓުގެ ކައްޕި ( ށ . ނަރުދޫމީހެއް ) ...

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.  އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ (އޭއީއެޗު) އިން ...

ހުވަދު އަތޮޅަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއް، ނުރައްކަލެއް ނެތް!

ރޭ ދަންވަރު ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއްކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް އޮފީހުން) ރޭ ...