ތިނަދޫގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ

އެހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ތިނަދޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތިނަދޫގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާއި އެކު އަލުން ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާނެ ކަމަށްވެސް އެހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހުމާއި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން ހެއްދެވުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން ހެއްދެވުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 1555 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ތިނަދޫގެ ހާލަތު މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދަކީ ތިނަދޫއިން މިހާތަނަށް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ދުވަހެވެ. މިއަދު ތިނަދޫއިން ޖުމުލަ 50 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު ވަނީ 118 އަށް އަރާފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 36 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް: އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށް އާއިޝަތު އީޝާ އަސްލަމް

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުން ބޭއްވި އެސްކޫލްގެ 36 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ  އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށް އެސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5 ބީގެ ...

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ތާޒާ ފެން ވިއްކާ އައިލެންޑް ބެވްރޭޖްސް މޯލްޑިވެސް އިން ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : އެރިކްސަން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުން، ޑެންމާކާއި ފިންލެންޑް މެޗުގެ ތެރެއިން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޑެންމާކާއި ފިންލެންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެންދަނިކޮށް ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓަން އެރިކްސިން ...