ވަރުގަދަ ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޓީމްއެމްކޭއިން އެޓީމުގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ވަރުގަދަ ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ” ބަދަހިކަޕް ”  ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ޓީމްއެކޭ އިން އެޓީމުފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ މުހިއްމު  ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ވެމްކޯ  ޓީމް އެމްކޭ އަތުން ބަލިބީ  20 ޕޮޓް 31 ޕޮޓު ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޓީމް އެމްކޭވަނީ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ އެޓީމު ކުޅުނު 3 މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 9 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާތީއެވެ.

ވެމްކޯ  މި މެޗުން ބަލިވިއިރު މިމުބާރާތުގައި އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗގައި ހުޅުދޫ ޔޫތާ ބައްދަލުކޮށް 72 ޕޮޓް 8 ޕޮޓުން އެޓީމުވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.   

ރޭ ޓީމްއެމްކޭ ހޯދި  މި މޮޅާއެކު އެ ޓީމު ވަނީ 9 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް  ޓޭބަލްގެ އެއްވަނާގައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ޕޮލިސްޓީމަށް ދެމެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު  ތިންވަނައިގައި އޮތް ވެމްކޯއަށް  ދެމެޗުން ލިބިފައިވަނީ  3 ޕޮއިންޓެވެ .

މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު އާލާ

މިމުބާރާތުގައި މިރޭ ޕޮލިސްއާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރާމެޗުން ޕޮލިސް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ޓީމް އެމްކޭއާއި ޕޮލިސްޓީމަށް   ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޔަގީންވާނެއެވެ.   ރޭ އެމްކޭއާއި ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރި މިމެޗްގައި އެންޖަރީގައިހުރި އެމްކޭގެ އާލާގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް އާލާއެވެ.

ވެމްކޯއާއި ޓީމްއެމްކޭ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 318 މީހުން!

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 318 މީހުން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި 128 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ...

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމެޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށުމަޝްވަރާ ކޮމެޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ކައުންސިލުން އިއްޔެ  ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނެރުއްވި ...

އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ...