ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާނީ ކޭސްތައް އިތުރުވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު: ޑރ ނަޒްލާ

ސްކޫލުތައް ބަންދު ކުރާނީ އަދިވެސް ކޭސްތައް އިތުރުވާ މިންވަރު ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިއްޔެ ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ބުރޫ ނާރާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް ބައްޓަންކުރުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިއަ ދެ ދުވަހު ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވި ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 90 ޕަސެންޓް ދަރިވަރުން ވަނީ ވެކްސިންވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް 32،358 ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި

ހުޅުދޫގައި  ބާއްވާ ” މިނިވަންކަޕް 2022 ޔޫތު ޗެލެންޖް ”  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި އެވެ. ހަ ...

ޓޫސްޕޫން ކެފޭ މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޓޫސްޕޫން” ކެފޭ ގެ ފޮޓޯތަކެއް ...

އިތުރު ފުލުހުން ނެރެގެންނަމަވެސް ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން- އައްޑޫޕޮލިސް

އައްޑޫސިޓީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާފިއު ވަގުތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައްބަލާ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ...