އިތުރު 11 މީހަކު މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ސ.މީދުން އިތުރު 11 މީހަކު  ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  މީދުން އިތުރަށް ފައްސިވި 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރީދުވަހު މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކާއި  ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހުންނެވެ.

މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެންނަ ބައެއް ރަށްތަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންނަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެންނަމުންނެވެ. މީދޫގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް  މީދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ލާނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.

މީދޫގެ  އިތުރުން އައްޑުއަތޮޅުގެ އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަށް މިވަގުތުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ހިތަދޫގައި  59 މީހުން މަރަދޫފޭދޫގައި އެކަކު އަދި ފޭދޫގައި 4 މީހުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް 19 އަށް ހުޅުދޫ މީދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ...

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފެންބޮޑު ނުވާވަރަށް ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިބިއްޖެ

ރެއިންފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް  ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ބޮޑެތި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 10 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...