ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ދެމީހަކު މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ސ.މީދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ދެމީހަކު  ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  މީދުން ފައްސިވި ބަލީގެ އަލާމާތް ހުރެގެން ސިއްހީމަރުކަޒަށް ދެއްކި ދެމީހުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިދެމީހުންކުރެ އެކަކީ ސައުތުޕާމް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އަނެއް މީހާއަކީ މީދޫގައި ދިރިއުޅެމުންއަންނަ މީހެކެވެ.

ފައްސިވި ދެމީހުންނަކީވެސް  ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ދެމީހުންކަމަށްވާތީ  މިދެމީހުންގެ  ކޮންޓެކްޓުން ގިނަ ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެންނަ ބައެއް ރަށްތަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންނަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެންނަމުންނެވެ. މީދޫގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް  މީދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ލާނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.

މީދޫގެ  އިތުރުން އައްޑުއަތޮޅުގެ އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަށް މިވަގުތުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ހިތަދޫގައި 55 މީހުން މަރަދޫފޭދޫގައި އެކަކު އަދި ފޭދޫގައި 3 މީހުންނެވެ.

އައްޑޫސިޓީން އިއްޔެ ނެގުނު 126 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މީދުން ފައްސިވި ދެމީހުންގެ އިތުރަށް ހިތަދުންވެސް 3 މީހަކު ފައްސިވެފައިވެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: ހުޅުމާލޭ ޖަލުން 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ހުހުޅުމާލޭ ޖަލުން ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ކަރެކްޝަންސުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުޅުމާލޭ ...

ކޮވިޑް 19- ހިތަދޫން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހިތަދޫގެ އެކްޓިވްކޭސްގެ އަދަދު 121 އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫސިޓީން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 5 މީހުން ކަމުގައި އޭއީއެޗް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭއީއެޗްގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ...

މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ...