އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރާއްޖޭގެ އަންހެންޓީމު ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީޓީމް ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް  ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިންވާދަކުރާ އަންހެންޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުޒުބަކިސްތާނާއެކު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެފައިވަނީ 3 ސެޓް 0 ސެޓުންނެވެ.  މިމެޗްގައި އުޒުބަކިސްތާނުގެ ޓީމުން  ސެޓްތައް ގެންދިޔައީ 25-11، 25-08 އަދި 25-11 އިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ނޭޕާލާއެވެ.  ނޭޕާލް އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

ނޭޕާލާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގެ ސެޓުތައް ނޭޕާލުން ގެންދިޔައީ 25-11، 25-09 އަދި 25-05 އިންނެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ބާކީ ދެން އޮތީ ލީގު ބުރުގެ ތިން މެޗެވެ. އެއީ ސްރީލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަދި ކިރްގިސްތާާނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ކިރްގިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ އެންމެފަހުން 2019 ގެ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްޓީމެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

“ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ...

ދިރާގު ޓީވީން ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ލައިވް ކުރަނީ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވްކުރަން ދިރާގުން ...

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ލެސްޓާ ސިޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އިނގިރޭސި ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ލެސްޓާ ސިޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެންމެފަހުގެ ޕްރިމިއާލީގުގެ ...