ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެކަމަނާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އަލީ އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެމެދު 04 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދެގައުމުގެ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް 13 އަސްކަރީ އުޅަނދެއް އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ހަދިޔާ ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން އަންނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން އަންނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ...

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި މި ސަރުކާގެ އިކޮނޮމިކް ...

ކޯވިޑް-19 : ހިންމަފުށި ރިހެބުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓީވްވެެ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ކ.ހިންމަފުށި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ...