އައްޑޫ މޮނިޓަރިންއިން ނަގައި ދިނުމަށް އެޗުޕީއޭއަށް ދަންނަވައިފި

މޮނިޓަރިން ހާލަތުން އައްޑޫސިޓީ ނަގައިދިނުމަށް އެދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެޗުޕީއޭގައި އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެހެނަސް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން އެޗުޕީއޭ އިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ މޮނިޓަރިން އުވައިދިނުމަށް އެދި އެޗުޕީއޭއަށް ދެންނެވީ އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ކޮވިޑް ޓާސްކް ފޯހަށް ވެސް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި އަޅައިފައިވާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަދި ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް ވެސް ސިޓީކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮވިޑް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އައްޑޫ ސިޓީންގައި ވަނީ އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް ދިއުން މަނާ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު 9 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4 އަށް ގެއިންބޭރަށް ނުކުތުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ނައިބު ރައީސު  ހުޅުދުއާއި މީދުއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ...

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ފުލުސް މީހާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ހައްޔަރުކުރި ފުލުސްމީހާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި ...

ރޮލެކްސް ގަޑިއާއި ކޮހިނޫރު އަގޮޓީގެ ޒަމާން ނިމިގެން ގޮސްފި – ރައީސް ނަޝީދު

ރޮލެކްސް ގަޑިއާއި ކޮހިނޫރު އަގޮޓީގެ ޒަމާން ނިމިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ...