ގިނަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނީ ސޭލް އޮންނާނީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އެ ސޭލް އަކީ އެސްޓީއޯގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ސޭލްއެކެވެ. އެ ސޭލް އަކީ ހިތްގައިމު ގިނަ ޑިސްކައުންޓް ތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ހަމަ އެންމެ ދުވަހެއްގެ ސޭލް އެކެވެ.

އެ ސޭލް ކުރިޔައްދާނީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް، އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓު އަދި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައެވެ. އެ ސޭލްގައި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި (އޭސީ ނޫން އެހެން ހުރިހާ މުދަލުން) 15 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަސް ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭއިރު އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ މުދަލުން 10 ޕަސެންޓު ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެއެވެ.

މި ސޭލްގައި ގްރޭންޑް ލަކީޑްރޯއެއް ނެގިގެން ދާނެއެވެ. އެގޮތުން ނަސީބު ވެރި އެއް ފަރާތަކަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން 20،000 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ބައްތިރީސް އިންޗި ޓީވީއެއް އަދި އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއް ގަންނަ މުދަލެއް ހިލޭ ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފި

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެބޯޓްތަކުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހއ. ...

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާން ނޮމިނޭޓުކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ނައިބު ރައީސުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މާދަމާ ފަށަން ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...