”އިންޑިޔާ އައުޓް“ އަކީ ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވާ ޖަރީމާއެއް – ނާޒިމް

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ”އިންޑިޔާ އައުޓް“ ކެމްޕެއިން އަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޕީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ”އިންޑިޔާ އައުޓް“ ކެމްޕެއިން އަކީ ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި، އެ ކެމްޕެއިންގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބައިވެރި ނުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕާޓީން ވެސް އެ ކެމްޕެއިން އަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށްވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވެސް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ހީނަރު ވެގެން ހިނގައި ދާނެ ކަމަށެވެ . އަދި މިކަން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕޭން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރު ތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް އަލީ ނިޒާރު ހޮވިވަޑައިގެންފި

އިއްޔެ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ...

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު ކަމުގައިވާ “ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން” އެވޯޑް ދެވަނަ ފަހަރަށް ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ...