ފޭދޫގެ މިސްކިތަކަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭދޫގެ މިސްކިތަކަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ މިސްކިތަކަށް މީހަކު ބޮޑުކަމުދިޔައިރު މާލޭގައި ވެސް ދެ މިސްކިތަކަށް ކުޑަކަމުދިޔަ މައްސަލައެއް މިފަހުން ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އަދި އެމީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އެމީހާ ދޫކޮށްލިފަހުން އެހެން މިސްކިތަކަށް ވަދެ ހަތިކަމަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

ފަހުން އެމީހާގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ސާބިތުވެ އެއްމަހާ 19 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަޅުގަޑު މަސައްކަތްކުރާނީ ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން – ސާލިހާ

މީދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކޮށް ހަވާލުކުރެއްވި މަގާމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތެދުވެރިކަމާ، އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ...

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރަން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރައް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ރައީސް މުހައްމަދު ...

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހެދުން އެއް ހަފުތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ވެސް ހަލުއި ކަމާއެކު ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރެމުންދާތި މިއަދުންފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށްހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ...