މިސަރުކާރުގެ ސްލޯ ވާހަކަދައްކާއިރު, މިދިޔަ ސަރުކާރު މާބޮޑަށް ސްލޯ: މަބްރޫކް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި މި ސަރުކާރަށްވުރެ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސްކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާތަނަށް 400 ވުރެ މަޝްރޫއު މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި 2،000 ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ފަށާފައި ވަނީ 4 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހައުސިން މަޝްރޫއު، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ ވެސް ވެރިކަމަށް 4 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

”އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބުނަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއު ބަލާށޭ، ވަރަށް ސްލޯއޭ، އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުފެށެއޭ. ހަނދާން ނެތިވަޑައިގެން އެބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ކަމަކީ 4 ވަނަ އަހަރުއޭ، އެވެރިކަމުގެ ހިޔާ ފްލެޓް އަޅަން ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެންވިއްޔާ މިހާތަނަށް ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށްޓައިފިން. 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް އެއޮތީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައި، ނައިފަރުގައި 100 ޔުނިޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިއްޖެ. އިތުރު 3 ރަށެއްގައި 100 ޔުނިޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެޕޯލޯ ޕްރޮޖެކްޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ“

މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނާއި، މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަސް ނިމުމާއެކު ފަށާނަން: ފައްޔާޒް

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނާއި، މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަސް ނިމުމާއެކު ފަށާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ...

އަދަށްވުރެން ފެހި މާދަމާއެއް ނުދެއްކެވޭނެ ބަޔަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ- ނާޒިމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދަށްވުރެން ފެހި މާދަމާއެއް ނުދެއްކެވޭނެ ބަޔަކު، ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން ދިއުމުގެ ޚިޔާލު ނުގެންގުޅުމަށް ...

އައްޑުއަތޮޅު ގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ހިތަދޫ އެއްތޯއެވެ

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިޔުން ލިއުމުގެ ބޭނުމަކީ އައްޑުއަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ މީހަކާއި ނުވަތަ ބަޔަކަށް ބަދު ބަހެއް ބުނުމެއް ...