ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮންގެ އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭއިން އިތުރު ހަތަރު މީހުންނަށް ކޯވިޑް ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޮން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.


މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރި ހަތަރު ފަތުރުވެރި އަކަށް ކަމަށާއި، މި އެންމެނަކީވެސް ދެކުނު އެފްރިކާއަށް މީގެ ކުރިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ.


ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ރިސްކް އެސެސްމެންޓްތައް ކުރިއަށްގެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދުގައި ވާހަކަދެއްކެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މިކަމާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށްވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.


ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.


އާ ވޭރިއެންޓުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. މަނާކުރީ ސައުތު އެފްރިކާ، ނަމީބިއާ، މޮޒަންބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިންބާބުވޭ އަދި އެސްވާޓިނީ އިން ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޫސުމް ގޯސްވެ އުދައަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މެޓުން ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އުދަ ...

ދަމަނަވެށީގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ދަމަނަވެށީގެ އޮފީސް ފަޅާލާ އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެތަން ފަޅާލައިގެން ...

މާލޭ ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރުން ނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ...