މެންބަރު ހުސައިން ފަސްދާނު ލައިފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ރޭ ނިޔާވި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހުސައިން ވަހީދު ފަސްދާނުލައިފިއެވެ.

ހުސައިން ނިޔާވީ ރޭ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެއްވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ހުސައިންގެ ކަށު ނަމާދު އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ކަށު ނަމާދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހުސައިން އަވަހާރަވިއިރު އޭނާ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ގިނަ ޖަލްސާތަކަށް މެންބަރު ހުސައިން ހާޒިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ. މީގެކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މެންބަރު ހުސައިން އުޅުއްވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް މެންބަރު ހުސައިން ވަހީދު ހޭދަ ކުރެއްވީ ބޭރު ގައުމެއްގައި ބޭސްފަރުވާއަށެވެ. އެގޮތުން ހުސައިން ވަނީ ދުބާއީގައި އަހަރު ދުވަސް ފަރުވާގައި ހޭދަ ކުރައްވާފައެވެ.

ފަރުވާ އަށްފަހު ހުސައިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މިއަހަރު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ފަރުވާ އިން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުސައިން މަޖިލިސް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފެށީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހުސައިން ވަޑައިގަތުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ މަރުހަބާ ވެސް ދަންނަވާފައެވެ.

ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ހުސައިންގެ ހާލުކޮޅު އޭރުވެސް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކަ ހދ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ފެނަކަ ހދ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފެނަކަ އިންސްޓިޓިއުޓް ...

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ...

އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ ރައްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ...