ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ

މެމްބަރުން ހުސެއިން އަވަހާރަވީ ރޭ 1:25 ހާއިރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު، އަންބަކާއި ތިން ބޭފުޅުން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވިއެވެ. އެއީ ފިރިހެން ބޭފުޅަކާއި އަންހެން ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން މިއަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު މެމްބަރު ހުސެއިން ވަނީ ދުބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާވެސް ހޯއްދަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ކެންސަރު ބައްޔަށް މެމްބަރު ހުސެއިން ފަރުވާ ހޯއްދަވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ހުަސެއިން ވަހީދަކީ 17 އަދި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ...

ހެޕީމާކެޓުން ރޯދަ ހަދިޔާ ބަހައިފި

ހެޕީމާކެޓުން ހުޅުދޫގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ގެއަކަށާ މީދޫގެ ބައެއްގޭގެއަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ. ހެޕީމާކެޓުން ހުޅުދޫގެ ހުރިހާގެއަކަށް ...

ފަތުރުވެރީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމީދޫގައި ވަކި ޚާއްސަ ބީޗެއް ހެދުމަށާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ ތަސައްވުރުގައި އާންމުން ބައިވެރިކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމީދޫ ...