ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކަރީނާ ކަރަންޓީނަށް

ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދީ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމަށްވާ އެކްޓްރެސް އަމްރިތާ އަރޯރާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކަރަންޓީންކޮށްފަ އެވެ. އެކަން ކަރީނާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ބީއެމްސީން ވަނީ ކަރީނާގެ ގެ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ބައެއް ހަބަރުތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކަރީނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އޭނާ ބޭއްވި ޕާޓީއަކަށް ފަހުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ސްޕޯކް ޕާސަން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި ބޭއްވީ ޕާޓީއެއް ނޫންކަމަށާއި ޕްރައިވެޓް ޑިނާއެއްކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަރީނާގެ ބައްޕަ ރަންދީރް ކަޕޫރް އީޓައިމްސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ކަރީނާ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރީ ހުން އައިސް ގައިގައި ރިއްސާތީކަމަށެވެ. ކަރީނާގެ ހާލު އިތުރަށް ސީރިއަސް ނޫންކަމަށް ރަންދީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަރީނާއާއި އަމްރިތާގެ އިތުރުން މަހީޕް ކަޕޫރާއި ސީމާ ޚާންވެސް ކޮވިޑަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލް އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ...

ފޭދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއެކްސިޑެންޓާބެހޭގޮތުން ...

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ފެސިލިޓީ ހަދަން ޤަތަރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެލުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ހަދައި ތެޔޮ ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ...