48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ބަލީގައިގައި 03 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 48 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިންވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 48 ގަޑިއިރުގެރޭގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި 3 ވަނަ މީހާ މަރުވެފައިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު 6:29 ގައެވެ. އެއީ  އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިމީހާއަކީ ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހެއްކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިމަރާއިއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 254 އަށް އަރާފައެވެ.

އިއްޔެވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ކޮވިޑްގައި 2 މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. އިއްޔެ ނިޔާވީ ދިވެހި ދެފިރިހެނުންނެވެ.

އިއްޔެ ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައިވަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އަދި ފަހުން ނިޔާވީ ހއ. ތުރާކުނު މީހެކެވެ. މިއީ އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވަމުން އަންނަނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުންނެވެ. މިވަގުތުވެސް 14 ރަށެއް އޮތީ ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ- ކޮވިޑް 19: ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް – ފާއިތުވި 2 ދުވަހު 250 މީހުން ފައްސިވި !

އައްޑޫސިޓީން  އިތުރުން 250 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން މިއަދު  އާންމު ކުރި ...

ކޮވިޑް-19: ހުޅުމާލޭ ޖަލުން 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ހުހުޅުމާލޭ ޖަލުން ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ކަރެކްޝަންސުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުޅުމާލޭ ...

ނަޝީދު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ހަތަރުވަނަ ކޮންގްރެސްއަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު އަނބުރާ ...