އިންޑިއާއިން ކޮވިޑްގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19ގެ އާވެރިއަންޓް އޮމިކްރޮން ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އިންޑިޔާގެ ކަރްނާޓަކާ އަވަށުން ކޮވިޑްގެ އާވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ އޮމިކްރޮން އަށް ފައްސިވި ދެކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާއިން ފެނުނު އޮމިކްރޮންގެ ވޭރިއަންޓުގެ ދެކޭސްއަކީވެސް ދެފިރިހެނުންނެވެ. އެެގޮތުން އޮމިކްރިންއަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކަކީ 46 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި ދެވަނަ މީހާއަކީ 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އިންޑިޔާއިން އޮމިކްރޮން އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ބަޔެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. .

އިންޑިޔާއިން އޮމިކްރޮންއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންގެ ޓެސްޓު ކުރަން ޖިނޯމް ސީކުއެންސިން ހެދީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 37 ލެބޯޓަރީއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި “އިންސާކޮގް” އިންނެވެ.

އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓް ފެނުމާއި އެކު އިންޑިއާގެ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ވޭލްސް ބަލިކޮށް ޑެންމާކް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޑެންމާކް ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ...

ހިތަދޫ ބަލިކޮށް މަރަދޫއިން ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ...

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަަދު ސޯލިހް މިހާރު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެހީގައި އަޅާ ...