އިންޑިއާ-އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި އުޅެނީ އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދު މީހުންކޮޅެއް- މާރިޔާ

advertisement

އިންޑިއާ-އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި އުޅެނީ އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދު މީހުންކޮޅަކާއި، ސޯޝަލްމީޑިއާގެ ބޮޓުންތަކެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ  މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ އެޒިމަލާގައި ހުންނަ އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިން އައުޓް ޕެރޭޑް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.  

މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮރަޕްޓްވެފައި ތިބި ބައެއް ކަމަށާ އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް ނެތް ބޭކާރު ވާހަކަ ފެތުރުމާއި، ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުންކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ  ޑިމޮކްރަސީއާއި، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ދެކޮޅު އަދި ރަނގަޅު ވެރިކަމެއް ކުރާތަން ދެކެން އުނދަގޫވާ ބައެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ-އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި އުޅެނީ ކޮރަޕްޓްވެފައި ތިބި ބައެއްކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ކޮރަޕްޝަން ނެތް މުޖުތަމައުއެއް ދެކެން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށްވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ފަތުރަމުންދާ ޕްރޮޕެގެންޑާގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫ ނާރާނެ ކަމަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީން މިއަދު 12 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން މިއަދު 12 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ...

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުން

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ...

ހައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމެއް ނޫން: އިބްރާ

ހައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޤާނޫނުތައް ރަނގަޅަށް ހިންގުންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް ...